Categorieën
Algemeen

Stand van zaken Stichting Baai Dellewal

In een nieuwsbrief van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal wordt de laatste stand van zaken beschreven. De stichting wil middels crowdfunding de grond aan de baai kopen en behouden voor de natuur.

De stichting is positief over de huidige stand van zaken. Er komen nog elke dag nieuwe steunbetuigingen binnen. Mensen kunnen een hele of een halve vierkante meter grond adopteren, donateur worden of een eenmalige donatie doen. De teller staat inmiddels op:

– 517,5 m2 aan intentieverklaringen waarvan het merendeel door eilanders (66%);
– 129.375 euro is de waarde van deze intenties van ‘grootgrondbezitters’;
– 85 donateurs;
– 4000 euro aan giften;

“Hoeveel mensen ons steunen? Dat is moeilijk in getallen uit te drukken. Vaak is het zo dat achter een vierkante meter meerdere mensen staan. Een gezin, vrienden, als cadeau voor een huwelijk of buurtschappen. Zo hebben bijvoorbeeld de buren van Formerum gezamenlijk een vierkante meter gekocht. Een echt cijfer kunnen we daarom niet geven. Steun kan zich ook uiten in enthousiasme zonder dat daar een bedrag aan is gekoppeld. Ons gevoel is dat we goed op weg zijn maar het nu echt zaak wordt de spanningsboog vast te houden en de gasten voor het komende seizoen te informeren over Baai Dellewal”, schrijft de stichting in de nieuwsbrief.

Deze maand gaat de stichting praten met het Waddenfonds om te zien of deze het idee kan steunen. “Eén van de hoofddoelen van het Waddenfonds is het vergroten en versterken van natuur- en landschapswaarden. Dit sluit mooi aan bij de visie zoals we deze nu hebben opgesteld in ons conceptplan Natuurboulevard Baai Dellewal. Op dit moment kan er tot wel 90% aan subsidie worden verleend voor de subsidiabele kosten! Medewerking van het Waddenfonds kan bijdragen aan het grote geheel op Baai Dellewal zodat er een visie voor de lange termijn komt.”

De stichting wil de grond aan de Dellewalbaai graag behouden voor de natuur en beschermen tegen bebouwing in de toekomst. Harry Westers van WestCord Hotels wil zijn Hotel Schylge graag uitbreiden op een deel van de grond die de stichting wil beschermen.

-- Advertentie --