MS Spathoek

Erwin Rob klaagt over adviescommissie

Erwin Rob klaagt tegenover Omrop Fryslân over de adviescommissie die Rederij Doeksen in moet stellen. Hij vindt dat het te lang duurt.

In een interview met de Omrop klaagt Rob, oud-directeur van de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT), over de overname door Doeksen, het gedrag van staatssecretaris Mansveld en de gemeente Terschelling en het vooralsnog uitblijven van een adviescommissie bij Doeksen.

Toen de EVT door Rederij Doeksen en het Rijk werd uitgekocht, was één van de voorwaarden dat Doeksen een Raad van Advies zou instellen. De Raad moet bestaan uit eilanders en andere belanghebbenden bij de eilanden en krijgt inspraak in de door Doeksen op te stellen dienstregeling. De Raad van Advies moet er volgens de overeenkomst voor 30 juni aanstaande zijn. Rob vindt dat die er eigenlijk al lang had moeten zijn.

Rob zegt in het interview verder nog altijd spijt te hebben van de deal, al geeft hij wel toe dat hij weinig kans had gemaakt als er een openbare inschrijving gekomen was. Het volledige interview (voor een groot deel Nederlandstalig) kun je hieronder bekijken.

Update 12-06: Reactie Paul Melles

Paul Melles, directeur van Rederij Doeksen, heeft donderdag gereageerd op het interview met Rob. Hij zegt over de opmerkingen van Rob het volgende:

“In de veerconcessie West is de consumenteninbreng wettelijk geregeld en geborgd door het consumentenplatform RoCov. In dit consumentenplatform zitten ook enkele leden van het voormalige klantenpanel. Om de inbreng van het eilanderbelang van de veerdienst extra te borgen is in de vaststellingsovereenkomst tussen de staat, TSM, de gemeenten Vlieland – Terschelling en EVT afgesproken dat TSM een Raad van Advies opricht. In de vaststellingsovereenkomst is hierover het volgende afgesproken: “de streefdatum voor een einddatum voor het vaststellen van de wijze van benoeming, het bepalen van bevoegdheden van de Raad van Advies 30 juni 2014 is, en dat deze uiterlijk op 30 september 2014 geïnstalleerd dient te zijn.”

“TSM hecht veel waarde aan een goede inbreng van de eilander belangen, komt zijn afspraken na en legt momenteel de laatste hand aan het reglement van de RvA in lijn met de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Wij begrijpen het recente verwijt van de heer Rob op Omrop Fryslân dan ook niet, te meer omdat hij zelf een handtekening heeft gezet onder deze afspraken.”