Gemeentehuis Terschelling

Ambtenaar geschorst, raadslid op het matje om lekken

Raadslid Guus Schweigmann heeft zich bij Justitie moeten melden omdat hij vertrouwelijke informatie gelekt heeft, schrijft de Leeuwarder Courant vandaag.

Schweigmann moest zich melden bij Justitie vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie, maar een zaak werd het niet. De publiciteit die daarbij kwam kijken paste de gemeente niet, schrijft de krant.

Schweigmann zelf wil niet zeggen waar de zaak om draaide, maar oud-raadslid Hugo Gorter heeft het één en ander toegelicht in een brief aan de Leeuwarder Courant.

“Een ambtenaar op financiën komt financiële onregelmatigheden tegen, stapt naar de burgemeester en wordt geschorst. Hij vecht dit aan bij de rechter, maar de dag voor de zitting wordt de schorsing ingetrokken. Sindsdien – medio april – zit de betrokkene thuis”, schrijft de krant.

Burgemeester Bats deelde het voorval met de fractievoorzitters in de gemeenteraad, maar Schweigmann deelde het vervolgens ook met zijn fractiegenoot Gosse Bos van Plaatselijk Belang. Schweigmann deed dit, omdat hij het voorval “schokkend en alarmerend” vond. Burgemeester Bats en de overige fractievoorzitters konden het lekken echter niet waarderen en riepen het raadslid op het matje.

Bats stapte vervolgens naar het Openbaar Ministerie om de zaak te laten onderzoeken. Het OM riep Schweigmann op voor een gesprek, waarin ze hem duidelijk maakten dat het delen van vertrouwelijke informatie verboden is. Een zaak wilden ze er echter niet van maken.

Zelf denkt het raadslid niets fout te hebben gedaan. “Ik heb niks in de openbaarheid gebracht, maar alleen gedeeld met mijn fractiegenoot. Anders kan ik niet democratisch functioneren”, aldus Schweigmann tegenover de Leeuwarder.

“Ik heb de fractievoorzitters vertrouwelijk geïnformeerd over een arbeidsconflict want je wilt graag open zijn en iets delen, maar je moet ook de betrokken partij beschermen, want je wilt dat dossier niet op straat hebben. Later kwam ik informatie uit die bijeenkomst weer tegen in vragen aan het college. Uiteindelijk heb ik justitie gevraagd er naar te kijken. Er is geen aangifte gedaan, Schweigmann is geen verdachte en wat er verder moet gebeuren is aan Justitie”, licht burgemeester Rob Bats toe in de krant.

Over het arbeidsconflict en de betreffende ambtenaar die nog steeds thuis zit, wil de burgemeester geen mededelingen doen. Eerder werd al duidelijk dat er nog steeds ambtenaren thuis zitten na onenigheid over het uitbesteden van vergunningen.