Categorieën
Algemeen

Zoutwinning Waddenzee gaat door

Zoutwinning onder de Waddenzee gaat door. Dat meldt Omrop Fryslân vanmiddag. Natuurorganisaties gaan in beroep.

Zoutfabriek Frisia uit Harlingen heeft van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken toestemming gekregen.

Frisia krijgt van het Rijk een vergunning en wil vanaf 2021 zout gaan winnen onder de Waddenzee. Natuurorganisaties hebben zich de afgelopen jaren fel uitgesproken tegen de plannen.

Zij zijn bang dat er teveel schade aan het gebied veroorzaakt wordt door bodemdaling. Zo zouden vogels en zeehonden bijvoorbeeld een probleem kunnen krijgen doordat niet alle zandbanken meer droogvallen.

“Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging zijn zwaar teleurgesteld in het besluit van staatssecretaris Dijksma om zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan. ESCO European Salt Company krijgt ruimte om zout te winnen onder het Werelderfgoed. De natuurorganisaties zijn van mening dat met het besluit onnodig risico’s worden genomen voor het Werelderfgoed Waddenzee en de trekvogels. Daarbij zijn er voldoende alternatieven voor het winnen van zout. De organisaties zien zich genoodzaakt om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit”, laat de Waddenvereniging weten in een reactie.

Verder schrijft de Waddenvereniging: “‘Dit hadden we van een staatssecretaris voor natuurbeheer niet verwacht. Het gaat hier om een aantasting van de kernwaarden van Werelderfgoed Waddenzee’, zucht waddenbeheerder Otto Overdijk van Natuurmonumenten. De zoutwinning veroorzaakt bodemdaling onder de voor vogels onmisbare Ballastplaat. Hierdoor loopt een gebied met een oppervlakte van circa 500 voetbalvelden de kans onder water te verdwijnen. ‘Met een snavel van een paar centimeter heeft een vogel als de kanoetstrandloper dan snel het nakijken’, aldus Overdijk. ‘Het voedsel dat de vogels nodig hebben om verder te trekken wordt onbereikbaar.’ In de bodem van de Ballastplaat leven tot 300 nonnetjes per vierkante meter. Deze schelpdieren zijn een belangrijke voedselbron voor trekvogels. De extra zandsuppletie die wordt ingezet om bodemdaling te voorkomen, heeft mogelijk grote gevolgen voor de kwaliteit van de wadbodem. Het leven van de dieren in de wadbodem en van duizenden trekvogels wordt daarmee onnodig in de waagschaal gelegd.”

De staatssecretaris legt haar besluit in onderstaande brief voor aan de Tweede Kamer:

Kamerbrief Over Natuurbeschermingswetvergunning Voor Zoutwinning Onder de Waddenzee

-- Advertentie --