Categorieën
Algemeen

Raden van Advies Doeksen Terschelling en Vlieland geïnstalleerd

De Raden van Advies (RvA’s) van Rederij Doeksen op Terschelling en Vlieland zijn officieel geïnstalleerd. Beide Raden kwamen op maandag 22 december voor de eerste maal op de eilanden bijeen. Tijdens deze eerste meeting werden de leden officieel benoemd. Daarnaast werd er een aantal procedurele afspraken gemaakt.

De RvA’s bestaan uit de volgende leden: voor Terschelling: Jort Haan (Arriva), Karin Lodder (TOV), Roelan Schroor (VVV) en Melis de Vries (TCV). Voor Vlieland: Annie Beiboer (VVV), Eva Kip (VESV), Rob Kuiper (TCR Vlieland), Nicolette Schenkel (OVV) en Jan van der Veen (SRV). De Raad van Terschelling zal binnenkort worden uitgebreid met een lid dat de Terschellinger bevolking zal vertegenwoordigen. Toehoorder bij beide Raden is Aad Stapper namens Rocov / CWW.

Als onafhankelijk voorzitter voor beide Raden werd met unanieme instemming Sietze Haringa uit Castricum benoemd. Haringa is een geboren en getogen Terschellinger en voldoet met zijn kennis van de eilander samenleving en cultuur in combinatie met zijn bestuurlijke vaardigheden ruimschoots aan de competenties in de eerder al goedgekeurde profielschets.

De RvA’s komen opnieuw bijeen in april 2015. Dan zal een vooroverleg plaatsvinden over het Vervoerplan 2016 van TSM (Doeksen). TSM ziet uit naar een opbouwende en positieve samenwerking met beide RvA’s.

De Raden van Advies zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de afspraken die op 3 april 2014 zijn gemaakt tussen EVT, het Rijk en TSM. De Raden van Advies geven de directie van TSM gevraagd en ongevraagd advies over veerdienst-gerelateerde zaken. Hierdoor spant men zich gezamenlijk in, het belang van de eilanden met betrekking tot de veerdienst te versterken.

-- Advertentie --