Categorieën
Algemeen

“Verontrustende afname” hoeveelheid wadvogels

Het is zeer slecht gesteld met de hoeveelheid vogels in het Waddengebied. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.

Sovon presenteerde zaterdag in Ede de Vogelbalans. Volgens het Dagblad van het Noorden blijkt hieruit een “verontrustende afname” van de hoeveelheid vogels die de winter doorbrengen in het Waddengebied.

In januari telden 1500 vogelliefhebbers uit dertig verschillende landen de wadvogels op de route tussen Noordwest-Europa en de Atlantische kust van Afrika, waar het Waddengebied deel van uit maakt.

De telling kwam volgens de krant uit op 17,4 miljoen vogels, maar liefst een miljoen minder dan eenzelfde telling in 2000. De tellers namen 44 soorten vogels waar, waarvan meer dan de helft in de afgelopen 14 jaar in aantal is afgenomen.

De verschillende soorten eenden en steltlopers doen het slecht hier in Europa, in Afrika alleen de steltlopers schrijft het Dagblad.

Broedvogels

Maar volgens de krant zijn niet alleen de overwinterende vogels in aantal afgenomen. Ook met de broedvogels in het Waddengebied is het slecht gesteld.

Onderzoekers volgden tien verschillende soorten broedvogels. Zeker vijf van deze soorten brengen te weinig jongen groot om de populatie op peil te kunnen houden. De Scholekster en de Kluut zijn twee voorbeelden van soorten die niet langer succesvol broeden in het Waddengebied.

Op Schiermonnikoog kwamen onderzoekers tot de conclusie dat het broedsucces van de Scholekster in de afgelopen dertig jaar met maar liefst driekwart is afgenomen. Vogelbescherming Nederland durft zelfs uit te spreken dat de vogel over dertig jaar wel eens uitgestorven kan zijn.

Op de Waddeneilanden speelt vooral hoog water een grote rol in de matige broedresultaten van de vogels. Steeds vaker spoelen nesten weg. Ook neemt het voedselaanbod in het gebied langzaam af.

De Vogelbescherming voegt er in het Dagblad van het Noorden aan toe dat het leefgebied er de komende jaren niet beter op wordt. Zo zouden overmatige visvangst, zoutwinning en windmolens in de Noordzee de vogelstand verder kunnen bedreigen.

-- Advertentie --