Gaswinning Terschelling

Gaswinning op Terschelling

Gaswinning -> Groningen. Dat is de link die tegenwoordig het snelst gelegd is, met de problematiek rond aardbevingen in die provincie. Maar ook op Terschelling is er een flinke discussie opgelaaid over het oppompen van deze fossiele brandstof.

Deels onder het eiland ter hoogte van Hoorn en deels onder de Noordzee bevindt zich een gasveld van zo’n 2 tot 5 miljard kubieke meter groot (factsheet gasveld Terschelling Noord), ontdekt in 1993. Begin december vorig jaar werd duidelijk dat er door Tulip Oil een vergunning was aangevraagd om dit gas te winnen.

Volgens het Friesch Dagblad van december vorig jaar, staat de gemeente Terschelling positief tegenover de plannen. Mede doordat Tulip Oil een fonds van naar schatting tussen de 30 en 40 miljoen euro beschikbaar wil stellen aan het eiland als compensatiegeld.

Boos
Maar de Terschellingers zijn boos. Niet alleen vanwege de ervaringen met gaswinning en de gevolgen daarvan in Groningen, maar vooral omdat de bevolking niet op de hoogte werd gesteld. Achter de schermen wordt al lange tijd gewerkt aan de voorbereidingen voor het winnen van gas, maar pas nu wordt heel langzaam duidelijk wat er waar en waarom zal gaan gebeuren.

Er zijn veel vragen over de gaswinning: áls er al gas gewonnen gaat worden, wordt dat dan gedaan vanaf land of vanaf zee en is het wel correct om het compensatiegeld aan te nemen? Antwoorden zijn er op dit moment nog amper.

Ook blijkt uit veel reacties dat eilanders bang zijn dat de plannen vanuit Den Haag toch goedgekeurd worden, zonder dat de bewoners goed en wel hebben kunnen verwerken wat er precies moet gebeuren, laat staan te protesteren.

Voorlichting
Omdat de onrust rond de gaswinning in de afgelopen weken in rap tempo is toegenomen, komen zowel Tulip Oil als de Gemeente Terschelling met wat meer informatie.

Zo publiceerde Tulip Oil begin deze maand een nieuwsbrief over de gaswinning op Terschelling (lees deze brief hier). Ook heeft de gemeente enkele artikelen uit de media over de gaswinning op de site gepubliceerd.

Daarnaast heeft de gemeente ook een bijeenkomst voor de eilanders georganiseerd. Deze wordt dinsdag 17 februari om 19:30 gehouden in ET-10 te Midsland. Hier zullen vertegenwoordigers van de gemeente, het ministerie en Tulip Oil aanwezig zijn.

GasTvrijTerschelling
Enkele dagen geleden werd de actiegroep GasTvrijTerschelling opgericht, die wil gaan zorgen dat mensen gemakkelijk en gezamenlijk actie kunnen voeren tegen de plannen. Zo is er bijvoorbeeld een protestposter.

Komende week zijn er verschillende informatieavonden georganiseerd waar Jenö Obendorfer uitleg zal geven over gaswinning. Obendorfer werkte 25 jaar bij Shell en woont sinds zijn pensionering op Terschelling.

De volgende informatieavonden zijn aangekondigd:

– Hoorn, donderdag 12 februari om 19:30 in de Groene Weide;
– West-Terschelling, vrijdag 13 februari om 19:30 in Zeezicht;
– Formerum, maandag 16 februari om 20:00 uur in de Rustende Jager.

Brief
Onderstaande brief werd vorig jaar door Tulip Oil verstuurd aan de Gemeente Terschelling.

Brief Tulip Oil aan gemeente Terschelling