Categorieën
Algemeen

Klankbordgroep gaswinning opgeheven

De klankbordgroep, bestaande uit eilanders en opgericht om onder andere het maatschappelijk draagvlak voor gaswinning op Terschelling te peilen, is gisteren per direct opgeheven.

Boze mails, verwijten over belangenverstrengeling, zelfs dreigementen. Wouter van Dieren, voorzitter van de klankbordgroep, kreeg dat alles volgens Trouw over zich heen de afgelopen week.

De klankbordgroep, met Van Dieren als voorzitter, was al meer dan een jaar bezig met de geplande gaswinning door Tulip Oil nabij Hoorn. Volgens Tulip Oil peilde de groep het maatschappelijk draagvlak op het eiland, volgens Van Dieren waren ze er vooral om afspraken rond financiële compensatie voor het eiland te maken.

Boorlocaties Terschelling
Mogelijk boorlocaties Tulip Oil – © Trouw

Maar de laatste dagen ging het mis. Eilanders werden steeds ongeruster over de mogelijke gaswinning en richtten een deel van hun boosheid op Van Dieren. Hij zegt tegen Trouw deze ophef niet zo te snappen, hij handelde in het belang van het eiland.

“We hebben ons huiswerk gedaan en de gemeente geadviseerd om een adviescommissie te laten kijken naar de plannen. Ik heb mij teruggetrokken. Mijn conclusie is dat er op Terschelling geen industriële activiteiten thuis horen. Het is ook niet uit te leggen vanwege de gasbevingen in Groningen. Daar is zo enorm geblunderd door de overheid en de politiek. Dat heeft geleid tot een groot wantrouwen hier op Terschelling”, zegt hij tegen Trouw.

Toppunt was, volgens de Leeuwarder Courant, een anoniem telefoontje. De persoon meldde dat hij het huis van Van Dieren in brand zou steken vanwege zijn aandeel in de komst van boortorens naar het eiland.

Daarnaast kreeg Van Dieren veel kritiek over zich heen, omdat veel eilanders vonden dat er sprake was van belangenverstrengeling. Zo was Tulip Oil één van de sponsors van het duurzaamheidsfestival Springtij op Terschelling, georganiseerd door Van Dieren.

“Ja, maar dat was eenmalig”, zegt Van Dieren tegen Trouw. “Ook de Gasunie en de Nam hebben vorig jaar gesponsord. Het ging om piepkleine bedragen, 2500 euro, zoiets. Er werd dagenlang tijdens Springtij gesproken over energie-onderwerpen, dan is het logisch dat die bedrijven willen meedoen.”

Naast voorzitter van de klankbordgroep, is Van Dieren ook één van de mensen die het nieuwe informatiecentrum de Tonnenloods graag wil realiseren. Deze werkzaamheden zet hij nu ook op een laag pitje, wederom vanwege klachten over belangenverstrengeling.

De actiegroep GasTvrijTerschelling demonstreerde gisteren op het havenplein tegen de gaswinning. De demonstranten stonden daar volgens de Leeuwarder Courant o.a. oud-minister Sybilla Dekker op te wachten. Zij zou die middag gesprekken voeren met Van Dieren over een mogelijk voorzitterschap van de nieuwe Tonnenloods.

Maar Dekker is ook commissaris van Royal HaskoningDHV, het advies- en ingenieursbureau dat een milieueffectrapportage opstelt voor Tulip Oil. Reden genoeg voor de actiegroep om het protest te starten bij de veerterminal, maar Dekker zelf kwam uiteindelijk niet.

Martinus Kosters, ook lid van de klankbordgroep, zegt tegen de Leeuwarder Courant dat het jammer is dat Van Dieren zich gedwongen voelde op te stappen. “Dee man beschikt over veel belangrijke contacten waar Terschelling zijn voordeel mee heeft gedaan en nog kon doen. Als klankbordgroep zijn we het mikpunt geworden van spot en onware verhalen.”

“Je mag op Terschelling bij wijze van spreken nog geen konijntje doodschieten vanwege de beschermde status. Het is nota bene een Natura2000-gebied en dan zal zo’n olie- en gasbedrijf hier wel mogen gaan boren? Komt nou toch, zeg”, zegt Annet van Essen tegen Trouw. Zij is één van de initiatiefnemers van GasTvrijTerschelling.

Volgens Tulip Oil is er niets aan de hand. De woordvoerder van het bedrijf, Joost den Dulk, zegt tegen Trouw dat er enkel een winningsvergunning is aangevraagd, verder ligt er niets vast.

“De bewoners en andere belanghebbenden komen nog aan het woord. Wij gaan graag in gesprek met iedereen op Terschelling.”

-- Advertentie --