Categorieën
Algemeen

GroenLinks wil opheldering over beschermde status Terschellinger duinen

De Statenfractie GrienLinks Fryslân en GroenLinks Harlingen, Terschelling, Franekeradeel, Vlieland willen opheldering over de beschermde status van de Terschellinger duinen. Dat melden de partijen op hun website.

Minister Kamp en staatssecretaris Dijksma hebben een aantal wijzigingen in de Natura 2000 wet aangekondigd. Eén van deze voorgestelde wijzigingen is het aanpassen van de beschermde status van de duinen van Terschelling en Schiermonnikoog.

Wijzigingen per gebied:

Duinen Terschelling (004)

Het habitattype Duinbossen, binnenduinrand (H2180, subtype C) komt voor dit gebied als waarde te vervallen (het habitattype blijft gehandhaafd wegens het voorkomen van de subtypen A en B). De habitattypen Slijkgrasvelden (H1320) en Blauwgraslanden (H6410) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn aangepast dan wel toegevoegd.

Duinen Schiermonnikoog (006)

Het habitattype Duinen met kraaiheide (H2140) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. De habitattypen Zilte pionierbegroeiingen (H1310) en Schorren en zilte graslanden (H1330) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Met de plannen voor gaswinning op Terschelling in het achterhoofd heeft de GroenLinks fractie twijfels over het besluit. “Wij willen weten of dit gaswinning op Terschelling dichterbij brengt en vragen het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân om de minister hierover een brandbrief te schrijven.”

Retze van der Honing: “Gisteravond beloofde minister Kamp nog alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad van de Veiligheid (OVV) te omarmen en gemeenten en provincies beter te betrekken bij besluiten over gaswinning. Ik wil weten of het laten vervallen van de natuurbeschermingsstatus van de Terschellingse duinen gasboringen door een bedrijf als Tullip Oil makkelijker maakt.

De waddeneilanden zijn een uniek, daar willen we geen gasboringen hebben. Het College van GS kan dit niet zomaar laten gebeuren. Ik roep daarom het College op om de minister middels een brandbrief om uitleg te vragen en nogmaals de door Provinciale Staten aangenomen motie onder de aandacht te brengen.”

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks heeft een debat aangevraagd met met Kamp en Dijksma over de voorgenomen statuswijziging van de Natura 2000 gebieden en de gevolgen voor gaswinning zoals op Terschelling.

-- Advertentie --