Gaswinning Terschelling

Gasboringen niet eerder dan winter 2016/2017

Tulip Oil is niet van plan naar gas te boren op en rond Terschelling vóór de winter van 2016/2017. Daar ontstond gisteren verwarring over door een bericht van de NOS.

Gisteren brachten de Provincie Fryslân en de Gemeente Terschelling een deel van de vergunningsaanvraag van Tulip Oil naar buiten. Op basis daarvan kopte de NOS gisteren “Tulip Oil wil deze winter boren op Terschelling”, wat zorgde voor flink wat onrust.

In de vergunningsaanvraag wordt echter gesproken over de winter van 2016/2017, nog een jaar later dus, als vroegst mogelijke startperiode. Tulip Oil bevestigd dat vandaag ook nogmaals op de eigen website. Het is niet duidelijk waarom de NOS stelt dat het aankomende winter betreft.

Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat Tulip Oil van plan is vanuit vijf verschillende putten gas te winnen. Een deel van deze putten bevindt zich op zee, maar ze worden allemaal vanaf het eiland aangeboord. In totaal denkt het bedrijf zo’n 23 jaar lang te kunnen boren naar gas op het eiland.

De NOS spreekt in het bericht over een nieuwe gaspijplijn van Terschelling naar de vaste wal om het gas te transporteren, maar ook dat lijkt niet te kloppen. Uit de vergunningsaanvraag blijkt duidelijk dat het bedrijf van plan is een off-shore pijplijn aan te leggen en aan te sluiten op bestaande infrastructuur in de Noordzee ten noorden van Ameland. Het leggen van een pijplijn door de Waddenzee noemt het bedrijf “niet realistisch”.

In het gasveld onder Terschelling is veel CO2 aanwezig. Uit de plannen van Tulip Oil blijkt dat het bedrijf van plan is dit gas terug te pompen in de bodem. Behalve tijdens het eerste jaar, dan zal de CO2 in de lucht terecht komen. Dat wordt gedaan omdat er eerst gas uit het veld moet, voor de CO2 er in terug kan.

Het vuile spoelwater dat vrijkomt bij het boren naar gas wordt opgevangen in tanks en eens in de zoveel tijd met tankwagens afgevoerd naar de vaste wal.

De Gemeente Terschelling en de Provincie Fryslân hebben zich al uitgesproken tegen gaswinning op het eiland, maar minister Kamp moet uiteindelijk beslissen. Naar verwachting beslist de minister in juli of gaswinning mogelijk wordt. Dan volgt een milieu-procedure die moet uitwijzen of de plannen daadwerkelijk door kunnen gaan.

Tulip Oil hoopt zelf de eerste bron in de winter van 2016/2017 te boren. Na een jaar testen moeten in de winter daarop de overige putten aangeboord worden.

Adviesvraag Winningsvergunningaanvraag Terschelling-Noord