Gaswinning Terschelling

Leden adviescommissie gaswinning geselecteerd

De gemeente Terschelling heeft vijf eilanders geselecteerd om te adviseren bij de komende procedures over de gaswinning op het eiland. De gemeenteraad spreekt volgende week over de voordracht.

Vorige maand besloot de gemeente om een adviescommissie samen te stellen. Deze moest bestaan uit vijf mensen uit de gemeenschap, die het gemeentebestuur konden adviseren bij beslissingen rondom de geplande gaswinning op Terschelling.

Uit documenten van de gemeente blijkt dat er negen personen en één organisatie reageerden op de oproep. Het college heeft uit deze aanmeldingen vijf personen geselecteerd. Daarbij werd gekeken naar representatieve personen met een diverse achtergrond.

Het college koos uiteindelijk voor één vertegenwoordiger van de actiegroep GasTvrijTerschelling, de heer P. Mast, de heer K. Smit, de heer J.P. Obendorfer en de heer dr. C.M. van der Kolk als leden van de vijfkoppige commissie.

De vertegenwoordiger van GasTvrijTerschelling is gekozen vanwege het draagvlak op het eiland, de heer Mast vanwege zijn technische kennis op het gebied van gasboring en -winning en het feit dat hij raadslid is geweest.

Ook de heer Obendorfer is gekozen vanwege zijn ervaring. Hij werkte 25 jaar voor oliemaatschappij Shell en gaf eerder al presentaties aan eilanders. De heer Smit is gekozen omdat hij geïnteresseerd en betrokken is. De heer van der Kolk is op basis van zijn bestuurservaring en geologische kennis geselecteerd.

Alle leden wonen op het eiland, hebben verschillende achtergronden en kennisgebieden en voldoen daarom volgens het college aan de gestelde voorwaarden. Ook betreft het volgens de gemeente zowel voor- als tegenstanders. De voordracht staat op de agenda voor de raadsvergadering van komende dinsdag. Dan bespreekt de raad het voorstel van het college.

Eerder deze week publiceerde de gemeente een deel van de vergunningsaanvraag van Tulip Oil. Hieruit bleek onder andere dat het bedrijf hoopt in de winter van 2016/2017 te beginnen met boren. Minister Kamp beslist deze zomer of het proces wordt voortgezet en er een milieu-rapportage moet komen, of dat de er niet geboord mag worden.

Raadsbesluit Leden Van de Commissie Gaswinning