Categorieën
Algemeen

Tweede Kamer geeft gemeente en provincie stem in gasbesluit

De gemeente Terschelling en de Provincie Fryslân krijgen een nadrukkelijkere rol in het besluit rond gaswinning op Terschelling. De Tweede Kamer nam daarover een motie aan.

Begin maart dienden Kamerleden Lutz Jacobi van de PvdA en Aukje de Vries van de VVD een motie in bij de Tweede Kamer. Hierin vroegen zij om een duidelijke rol in het proces voor de gemeente en de provincie.

De twee Kamerleden zien Terschelling als een kwetsbaar natuurgebied dat beschermd moet worden, zien ook de risico’s voor de zoetwatervoorziening en vinden dat er nog veel onduidelijk is over de plannen.

Op basis daarvan vroegen zij de Tweede Kamer in de milieueffectrapportage uiterst zorgvuldig te werk te gaan en een duidelijke rol toe te kennen voor de natuur, het toerisme en de mening van de gemeente en de provincie.

Gisteren ging de Tweede Kamer akkoord met de motie. Minister kamp besluit in juli of de door Tulip Oil aangevraagde vergunning wordt behandeld. Een milieueffectrapportage wordt in de jaren daarna opgesteld.

Motie Tweede Kamer

-- Advertentie --