Categorieën
Algemeen

Kamp neemt in juli gasbeslissing

Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat in juli een besluit nemen over gaswinning op en rond Terschelling. Dat meldt de NOS op basis van antwoorden op Kamervragen.

Het kleine Tulip Oil heeft een winningsvergunning aangevraagd voor een gasbel onder het eiland. De plannen hebben in de afgelopen tijd veel stof doen opwaaien op zowel het eiland als daarbuiten. Meer daarover lees je terug in het dossier.

In juli zal minister Kamp een beslissing nemen over de aangevraagde vergunning. Volgens de NOS zal hij hierbij bijvoorbeeld kijken of het gas wel op een economisch haalbare wijze gewonnen kan worden. Zo zit er veel CO2 in het gasveld en is waarschijnlijk ook fracking nodig om alles boven te halen. Ook zal er een pijpleiding naar het eiland gelegd moeten worden om het gas te transporteren.

Zowel de Gemeente Terschelling als de Gedeputeerde Staten van Fryslân gaven eerder al aan fel tegen de plannen te zijn.

De gemeente heeft officieel gezien geen rol in de besluitvorming, maar de Gedeputeerde Staten wel. Samen met TNO en de Mijnraad onder leiding van PvdA’er Wim Meijer adviseren zij Kamp over een te nemen beslissing. Overigens heeft Kamp wel aangegeven ook naar het standpunt van de gemeente te luisteren.

Op basis van al die adviezen kan Kamp in juli beslissen de vergunningsaanvraag van Tulip Oil goed te keuren, maar dat houdt niet in dat er dan direct gas gewonnen kan worden.

Na goedkeuring van Kamp, wordt er namelijk een milieu-procedure opgestart. Hierbij wordt onderzocht wat de gevolgen van gaswinning zijn voor het milieu, het landschap en de natuur. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de Waddenzee UNESCO Werelderfgoed is, en het eiland een Natura-2000 gebied. Staatssecretaris Dijksma neemt in het onderzoek ook de gevolgen voor het toerisme mee.

In totaal kan een milieu-procedure wel anderhalf tot twee jaar in beslag nemen. Kamp vindt het dan ook niet nodig om de vergunningsaanvraag in de ijskast te zetten, omdat er genoeg tijd is om een goed onderbouwd besluit te nemen. GroenLinks, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren hadden hierom gevraagd.

De gemeente Terschelling is inmiddels op zoek naar leden voor een adviescommissie rondom de plannen. “Vijf enthousiaste en betrokken eilanders” kunnen zich hier aanmelden voor de adviescommissie.

Beantwoording Kamervragen

-- Advertentie --