De Boschplaat

Pad Boschplaat verlegd om stuivende duinen

Nadat het fiets- en wandelpad over de Boschplaat de afgelopen winters steeds verder werd overstoven heeft Staatsbosbeheer besloten het pad te verleggen. De begaanbaarheid voor bezoekers van het natuurgebied verbetert en natuurlijke landschapsprocessen met loopduinen krijgen meer ruimte.

Tijdens de harde stormen uit noord-westelijke richting verplaatst de wind enorme hoeveelheden zand. Het huidige duinbeheer op dit deel van de Boschplaat zorgt ervoor dat de wind de duinen hoger en breder laat worden. De verstuiving is goed voor tal van bijzondere plant- en diersoorten die alleen in dit soort dynamische omstandigheden voorkomen en in Nederland onder druk staan. Het pad dat direct achter de duinen ligt wordt echter wel steeds verder overstoven doordat de duinen zich steeds verder in zuid-oostelijke richting verplaatsen, tot soms wel 5 meter per storm.

Staatsbosbeheer heeft het pad steeds weer begaanbaar gemaakt en stukje voor stukje verlegd om de stuifduinen heen. Afgelopen winter is echter zoveel zand verplaatst dat is besloten te zorgen voor een structurele oplossing. Het pad wordt daarom komend jaar in zuidelijke richting verlegd. Dit geeft de duinen op sommige plekken ruim 100 meter extra ruimte. Bij het verleggen houdt Staatsbosbeheer rekening met de aanwezige broedvogels en de zeldzame zandhagedissen. De werkzaamheden zijn winst voor de natuur, aangezien het oude pad verdwijnt en hier nieuwe duinen ontstaan. Behalve het pad, worden ook de fietsenstalling en de strandovergang bij paal 19 verlegd.