Hurricane Noordgat

Ruzie KNRM en Noordgat nog niet gesust

De onenigheid tussen de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en bergingsbedrijf Noordgat op Terschelling is nog niet opgelost. Volgens de Leeuwarder Courant bemiddelt de Kustwacht inmiddels in het geschil.

In september 2013 ontbond de KNRM een convenant tussen de beide partijen. De KNRM begon in 1998 met convenanten om te proberen een scheiding aan te brengen tussen het redden van drenkelingen en het bergen van schepen. Het convenant tussen de KNRM en Noordgat werd in 2002 opgesteld.

De KNRM zegde het convenant in 2013 op, omdat de bergers van Noordgat volgens de reddingmaatschappij geregeld intimiderend te werk gingen. “Het gebeurt regelmatig dat iemand de KNRM om hulp vraagt, rederij Noordgat langszij vaart en het onze vrijwilligers onmogelijk maakt hulp te bieden”, zei woordvoerster van de KNRM Janneke Stokroos destijds.

Volgens Simon Smit van Noordgat, zocht de KNRM destijds juist steeds vaker de grenzen op “door klussen van bergingsmaatschappijen weg te kapen, ook in gevallen waarin overduidelijk geen gevaar bestond voor mensen, maar uitsluitend sprake was van niet goed functionerende schepen.”

Daarnaast vindt Noordgat dat het oneerlijke concurrentie betreft, omdat de KNRM standaard door de Kustwacht wordt opgeroepen bij calamiteiten.

Inmiddels, twee jaar later, blijkt dat de beide partijen het nog steeds niet met elkaar eens zijn. De Kustwacht bemiddelt volgens de Leeuwarder Courant in de ruzie. Drie gesprekken zouden de partijen inmiddels gevoerd hebben, een vierde volgt binnenkort. Details zijn niet bekend.

Onderwerpen
 , ,
-- Advertentie --