Categorieën
Algemeen

Nog geen uitsluitsel over gaswinning Terschelling

Het debat over de nieuwe Mijnbouwwet gisteren in de Tweede Kamer, heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de plannen voor gaswinning op Terschelling. Minister Kamp wil nog geen beslissing nemen.

Gisteren trok actiegroep gasTvrijTerschelling naar de Tweede Kamer om bijna 65.000 handtekeningen tegen de plannen van Tulip Oil in te dienen. Een aantal Kamerleden, die eerder de motie tegen gaswinning steunden, waren daarbij aanwezig. De actiegroep wist met wat hulp van die Kamerleden gebak met het logo van de groep de zaal in te smokkelen voor Minister Kamp.

Tijdens het debat wilde minister Kamp, verantwoordelijk voor gaswinning in Nederland, nog geen harde uitspraken doen over de plannen op en rond Terschelling. De minister wil wachten tot de nieuwe Mijnbouwwet gereed is. “Iets wat ik nu niet kan weigeren, zou ik dan wel kunnen weigeren”, stelde Kamp.

De gemeente Terschelling verstuurde dinsdag een brief naar de Tweede Kamer waarin het college van B&W oproept ook zaken als milieu, natuur en werkgelegenheid op te nemen als weigeringsgronden in de nieuwe wet.

“Nog beter zou het zijn wanneer u een verbod tot het boren en winnen van alle delfstoffen in het Waddengebied zou voorstellen. Dat zou een ieder veel duidelijkheid en zekerheid geven”, aldus de gemeente in de brief.

Verder benadrukt het college dat het gasveld onder het eiland relatief klein is en veel CO2 bevat. Voor het winnen van dat gas is mogelijk fracking nodig, terwijl het beoogde terrein in Natura2000-gebied ligt.

Daarnaast bevindt zich in hetzelfde gebied een zoetwaterbel, die de gemeente in de toekomst graag zou willen benutten voor het zelfvoorzienend maken van het eiland.

“Verder vrezen wij, samen met onze ondernemers en onze gasten, dat het oprichten en exploiteren van een boor- en winningslocatie op of bij ons eiland funest zal zijn voor onze belangrijkste tak van werkgelegenheid, de recreatie”, stelt de gemeente.

Actiegroep gasTvrijTerschelling heeft aangegeven voorlopig nog actie te blijven voeren tegen de plannen.

-- Advertentie --