Categorieën
Algemeen

Brainstorm over invulling Tonnenloods West

Afgelopen woensdag hielden Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling een brainstorm over de toekomstige invulling van de Tonnenloods op West-Terschelling.

Rijkswaterstaat heeft de karakteristieke loodsen aan de haven van West niet langer nodig, dus ontstaat er ruimte voor een nieuwe invulling. Hierover wordt al jaren gediscussieerd, maar een definitief plan is er nog altijd niet. Woensdag werd er opnieuw gesproken over het pand.

“Centraal staat het behoud van de Tonnenloods als icoon van Rijkswaterstaat, waarbij ruimte wordt geboden voor herhuisvesting van het gemeentelijk Centrum voor Natuur & Landschap en een infopunt van Staatsbosbeheer”, schrijven de partijen in een persbericht.

“Woensdagavond is met de private partijen en maatschappelijke organisaties gesproken over het verder versterken van een dergelijk concept. In de groep was een breed draagvlak voor het behouden en uitdragen van de nautische- en waterstaatsgeschiedenis en het versterken van het industriële- en arbeidskarakter.”

“De relatie met het Werelderfgoed Waddenzee, de Noordzee en de rijke geschiedenis, natuur en cultuur van het eiland werd ook veelvuldig gelegd. Ook was er een gedeeld idee dat de Tonnenloods een geliefde ontmoetingsplek voor alle eilanders moet worden en daarnaast een spannend startpunt voor ontdekkingen door bezoekers. De locatie wordt hiervoor als ideaal gezien.”

Het is de bedoeling dat de ideeën die deze week op tafel kwamen, de komende tijd verder uitgewerkt worden. De partijen hopen deze zomer een plan van aanpak rond te hebben, om vervolgens een begroting op te stellen. Wanneer de loods ook daadwerkelijk een nieuwe functie krijgt, blijft nog onduidelijk.

-- Advertentie --