Categorieën
Algemeen

Opknapbeurt Griend: dag en nacht werk

In opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat wordt er deze zomer gestart met werkzaamheden op Griend. Het eiland krijgt een opknapbeurt om het te behouden voor de toekomst.

Het vogeleiland in de Waddenzee tussen Harlingen en Terschelling dreigt door de voortdurend veranderende dynamiek in het Waddengebied langzaam in zee te verdwijnen. In de jaren 80 werd er daarom al eens een beschermende zandbank gerealiseerd bij het eiland, maar die is inmiddels weg.

Het werk is gegund aan de Nederlandse multinational Boskalis en die begint in augustus, na afloop van het broedseizoen, met de werkzaamheden. Er zal dag en nacht gewerkt worden op Griend.

Boskalis zal, in samenwerking met Rijkswaterstaat, zand gebruiken dat vrijkomt bij het op diepte houden van de vaargeulen in de omgeving. Een baggerschip van het bedrijf zal gedurende de werkzaamheden in de Blauwe Slenk liggen, vanwaar het zand per leiding naar Griend getransporteerd wordt.

Op Griend zelf zet de baggeraar een graafmachine, een shovel, een bulldozer en drie dumpers in. In de nachten wordt het eiland verlicht met groene verlichting, om de natuur zo min mogelijk te storen. Om de vogels te beschermen wordt er met springtij niet gewerkt, zij hebben dan alle bestaande ruimte op het eiland nodig om droog te zitten.

Het is de bedoeling dat er een sikkel van zand om het eiland wordt gelegd, voorzien van schelpenbanken. Deze beschermt het eiland de komende jaren tegen afslag door de zee. Daarnaast wordt er zo’n 7 hectare aan ruige beplanting verwijderd van het eiland. Dit moet weer ruimte bieden aan vogels die liever in het zand broeden.

De opknapbeurt kost zo’n 2,5 tot 3 miljoen euro en wordt betaald door Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en het Waddenfonds.

-- Advertentie --