Categorieën
Algemeen

Provincie wil meer ruimte voor nieuwbouw op eilanden

De Provincie Fryslân wil dat er meer ruimte komt voor nieuwbouw op de Waddeneilanden. De huizenmarkt op de eilanden zit compleet op slot.

Adviesbureau KAW heeft in opdracht van Streekwerk Waddeneilanden en in samenwerking met de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân en de provincie onderzoek gedaan naar de huizenmarkt op de eilanden, zo schrijft de Leeuwarder Courant.

Uit dat onderzoek is gebleken wat de meeste mensen wel wisten: de huizenmarkt op de eilanden zitten op slot. De doorstroming in huurhuizen is zeer gering en de beperkte hoeveelheid koopwoningen op het eiland is onbetaalbaar voor starters.

Gedeputeerde van de Provincie Fryslân, Klaas Kielstra, wil de gemeenten op de eilanden meer ruimte bieden voor nieuwbouw van woningen. Het rapport adviseert een gezamenlijke aanpak om te proberen meer ruimte te creëren op de woningmarkt.

Enige jaren geleden is Midsland al eens uitgebreid met een nieuwbouwwijk. Momenteel wordt er op West-Terschelling gebouwd aan nieuwe huurwoningen en koopwoningen nabij de nieuwe zeevaartschoolcampus.

-- Advertentie --