Hurricane Noordgat

Bemiddeling tussen Noordgat en KNRM loopt spaak

De KNRM en de Terschellinger bergers van Rederij Noordgat kunnen het maar niet eens worden. Bemiddeling door de Rijksoverheid loopt nu ook spaak.

In 1998 begon de KNRM met het aangaan van convenanten om te proberen een goede scheiding aan te brengen tussen het redden van drenkelingen en het bergen van schepen. In 2002 werd een dergelijk convenant ook op Terschelling getekend met Rederij Noordgat.

Maar tussen de twee partijen klikte het nooit en in 2013 werd het convenant ontbonden. “Opruiende taal, onheuse bejegening en intimidatie richting de vrijwilligers” was destijds de reden, gaf de KNRM destijds aan. Volgens Noordgat hield de KNRM zich nooit aan het convenant “door klussen van bergingsmaatschappijen weg te kapen, ook in gevallen waarin overduidelijk geen gevaar bestond voor mensen, maar uitsluitend sprake was van niet goed functionerende schepen”.

In 2015 was de overheid het geruzie zat, nadat de Kustwacht al verschillende malen tevergeefs had geprobeerd te bemiddelen. De Tweede Kamer eiste van minister Schultz van Haegen dat zij een gesprek aan zou gaan met beide partijen om een geschillencommissie op te zetten. Zelfs dat lijkt nu niet te lukken, de partijen kunnen het namelijk niet eens worden over het kader waarbinnen een dergelijke geschillencommissie zou moeten werken.

Noordgat wil al jaren dat de Kustwacht, waar de noodoproepen binnenkomen, eerst beoordeeld of er directe nood is en de KNRM moet komen, of dat een berger het alleen af kan. Volgens de KNRM is een dergelijke beoordeling op afstand niet te doen. Ook de minister wil voorlopig niets weten van een dergelijke oplossing, maar vindt dat dit een lokale zaak is.

“Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is ervoor verantwoordelijk dat schepen (en passagiers en bemanningen) die in nood zijn gered worden. Dit geschil gaat niet om noodsituaties. Het betreft een meningsverschil over een concurrentieverhouding waarbij Noordgat meent dat KNRM oneigenlijk gebruik maakt van haar positie als aangewezen partij voor Search and Rescue (SAR) die door de Kustwacht wordt uitgezonden naar eenieder die om hulp vraagt. In de praktijk is de KNRM de enige organisatie die landelijk 24 uur 7 dagen in de week beschikbaarheid kan garanderen. De efficiency van de SAR operatie is hiermee gediend”, stelt zij in de brief aan de kamer.

De minister wil pas opnieuw het gesprek aangaan als beide partijen het eens zijn over de voorwaarden.