Categorieën
Algemeen

Raad van State akkoord met zoutwinning

De Raad van State gaat akkoord met zoutwinning onder de Waddenzee. Alle bezwaren van Natuurmonumenten, de Waddenvereniging en de Vogelbescherming zijn afgewezen schrijft Trouw vandaag.

Zoutfabriek Frisia uit Harlingen kreeg in 2014 van staatssecretaris Sharon Dijksma een vergunning om zout te gaan winnen onder de Waddenzee. Eerder genoemde organisaties zagen dat niet zitten en kwamen in opstand.

Zo denken de natuurorganisaties dat de Ballastplaat, een wadplaat op enkele kilometers uit de kust van Harlingen, door bodemdaling zal verdwijnen. “Hierdoor loopt een gebied met een oppervlakte van circa 500 voetbalvelden de kans onder water te verdwijnen. Met een snavel van een paar centimeter heeft een vogel als de kanoetstrandloper dan snel het nakijken. Het voedsel dat de vogels nodig hebben om verder te trekken wordt onbereikbaar”, verklaarden zij destijds.

In 2015 gaf minister Kamp nogmaals groen licht voor de winning, waarna de natuurorganisaties naar de Raad van State stapten. Die heeft nu beslist dat de gevolgen van het zoutwinning voor de omgeving gering zijn en er bovendien een goed monitoringsplan is opgesteld. Onderdeel van dit plan is onder andere zandopspuiting door Rijkswaterstaat, wat de natuurorganisaties niet zien zitten.

Tegen Trouw zegt Durk van Tuinen, directeur van Frisia, blij te zijn met de uitspraak. Hij verwacht dat het bedrijf nog ongeveer twee jaar nodig zal hebben om alle voorbereiding voor het daadwerkelijke boren te treffen. In de jaren daarna volgen vier boringen onder het Waddengebied.

Volgens de Leeuwarder Courant gaat het om ongeveer een miljoen ton zout per jaar. Frisia heeft een winvergunning tot 2052, maar moet in 2032 wel tussentijds een nieuwe Natuurbeschermingswetvergunning aanvragen om verder te mogen.

-- Advertentie --