Gemeentehuis Terschelling

Coalitieakkoord PvdA, VVD en CDA op Terschelling

De PvdA, de VVD en het CDA zijn op Terschelling afgelopen weekend tot een coalitieakkoord gekomen, maakt de gemeente vandaag bekend. Iedere partij levert één wethouder.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart werd de PvdA de grootste partij met vier zetels. Plaatselijk belang haalde drie zetels en het CDA en de VVD haalden elk twee zetels. De PvdA, de VVD en het CDA zijn nu tot een coalitieakkoord gekomen. Voor het eerst zijn er op het eiland drie wethouders aangesteld, met een deeltijdfactor van 0,7 fte.

In de periode 2014 – 2018 wil het College zich gaan inzetten voor een aantal zaken. Zo gaat er bijvoorbeeld een onderzoek komen naar hoe de gemeente Terschelling in de toekomst zelfstandigheid kan blijven behouden. Hiervoor moet de gemeente onder andere financieel gezond zijn.

Dossier Dellewal heeft in het coalitieakkoord tussen de drie partijen een apart hoofdstuk gekregen. Iedereen wordt aangegeven dat de gemeente positief is over de plannen van Stichting Natuurbehoud Baai Dellewal. De stichting krijgt tot 1 januari 2015 de tijd om de plannen goed uit te werken en financiële haalbaarheid aan te tonen.

Ook is in het akkoord het streven opgenomen om het eiland volledig zelfvoorzienend te krijgen als het gaat om water en energie, al geven de partijen toe dat het originele streven om dit in 2020 te bereiken lastig haalbaar is. Ook willen ze samen met Vlieland gaan kijken naar een nieuw systeem voor de toeristenbelasting. Het huidige systeem is verouderd en kost de gemeente veel geld.

Een opvallend punt in het akkoord is verder dat de gemeente het openstellen van het Schuitengat wil bevorderen. Dit terwijl Rijkswaterstaat eind vorig jaar aangaf dit niet te willen.

Het volledige coalitieakkoord tussen de PvdA, de VVD en het CDA met alle gemaakte afspraken en de portefeuilleverdeling voor de periode 2014-2018 kun je hier nalezen:

Coalitieakkoord Terschelling 2014-2018