Categorieën
Algemeen

Gemeente tevreden over handhaving Drankwet

De Gemeente Terschelling is tot nu toe tevreden over de wijze waarop de nieuwe Drank- en Horecawet wordt gehandhaafd op het eiland.

Arnold Terpstra, groepschef van de politie op Terschelling en Vlieland en Annie Blauw, toezichthouder van Bureau Horeca Bijzondere Wetten zijn er druk mee, maar ze zijn tevreden stelt de gemeente. “Het gaat goed”, zegt Terpstra. “Wat wij vooral doen is mensen bewust maken dat excessief drinken op jonge leeftijd schadelijk is voor de gezondheid. Maar dat is niet alleen een taak van de gemeente en politie, maar ook van de ouders, de gehele maatschappij. We moeten het samen doen.”

De gemeente Terschelling heeft samen met de andere Friese Waddeneilanden Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) ingeschakeld voor de handhaving op de drank- en horecawet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Jong Proef Preventie Methodiek (JPPM). Met 28 ondernemers op Terschelling werd een convenant afgesloten om de verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren beneden de 18 jaar tegen te gaan. “Inmiddels zijn alle aan het convenant deelnemende cafés, strandpaviljoens, campings, slijterijen en supermarkten bezocht door mystery kids”, vertelt Annie Blauw, toezichthouder van bureau BHBW. “Dat zijn jongeren die onmiskenbaar jonger zijn dan 18 jaar die drank proberen te kopen. In 9 van de 28 gevallen slaagde de aankoop. De leeftijdsgrens werd het beste nageleefd door de horecabedrijven (cafés, eetcafés en restaurant). Slechts 2 van de 17 bezochte bedrijven in deze categorie verkocht alcohol aan de minderjarige. Convenantpartners die zich niet houden aan de afspraken worden schriftelijk gewaarschuwd en beboet. Ook blijkt dat bij de discotheken strenge deurcontroles worden uitgevoerd op de leeftijdsgrens. Daar zijn we blij mee. Hier wordt gewerkt met polsbandjes, die alleen worden afgegeven aan jongeren die kunnen aantonen dat zij achttien jaar of ouder zijn.”

Regulier toezicht
Ondernemers die niet deel uitmaken van het convenant worden ook gecontroleerd, op de aanwezigheid van de juiste vergunning en aanwezigheid van de leidinggevende. Ook kijken toezichthouders of er drank verkocht wordt aan minderjarigen, of er leeftijdscontrole is aan de deur en of de leeftijdsgrens goed staat aangegeven. “We merken bij de controles dat ondernemers niet zo gewend zijn dat er gecontroleerd wordt”, vertelt Annie Blauw. “Sommige ondernemers denken dat er nu vaker gecontroleerd wordt omdat Terschelling in de picture staat door berichtgevingen over jongerencampings en drank, want er is aanzienlijk meer gecontroleerd dan in de afgelopen jaren. Maar dat is niet het geval. Nu de gemeente verantwoordelijk is voor de handhaving wordt die rol echt serieus genomen. Daarvoor ontstaat steeds meer begrip.”

Rol van de politie
Arnold Terpstra, groepschef van de politie op Terschelling en Vlieland, controleert met zijn team op alcoholgebruik in de openbare ruimte. “Als we jongeren met alcohol zien die zichtbaar onder de 18 jaar zijn, spreken we ze aan en we bekeuren ze als ze in overtreding zijn. We leggen altijd uit waarom we bekeuren en waarom de regels nu zo zijn. En vooral dat het voor hun eigen gezondheid is. Als de overtreders 15 jaar of jonger zijn, bellen we hun ouders. Ze vinden het natuurlijk niet leuk als ze bekeurd worden, maar begrijpen wel waarom we het doen.”

Gemiddeld beeld
Het aantal bekeuringen dat per dag wordt uitgedeeld verschilt per dag, vertelt Terpstra. “We merken dat het iets minder wordt. Jongeren zijn slim en als ze weten wat de regels zijn proberen ze die te omzeilen. Natuurlijk informeren ze elkaar ook snel als we ergens staan te controleren.” Desondanks zijn zowel Blauw als ook Terpstra tevreden over de handhaving. “De handhaving op Terschelling is vooral groot gemaakt via de media. Het schijnt dat jongeren door verslaggevers gevraagd worden om voor de foto allerlei kratjes voor hun tent te zetten. Daar doe je niets tegen. Maar op Terschelling is het beeld normaal, gemiddeld eigenlijk, als we het vergelijken met de andere eilanden en gemeentes. Wat wij doen is de wet handhaven en dat doen we naar eer en geweten. That’s it.”

-- Advertentie --