Categorieën
Algemeen

Raden van Advies Doeksen voelen zich serieus genomen

Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat de veerbootoorlog tot een einde kwam. De Leeuwarder Courant ging na of de ingestelde Raden van Advies werken.

Een jaar geleden tekenende de verschillende partijen in de veerbootoorlog een akkoord, waarmee het jarenlange geschil tot een einde kwam. Rederij Doeksen kocht voor een onbekend bedrag de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) en de Spathoek, de EVT ontving €9 miljoen van het Rijk om alle juridische procedures te stoppen.

Eén van de voorwaarden in dit akkoord was, dat Rederij Doeksen voor zowel Vlieland als Terschelling een Raad van Advies moest instellen. Deze RvA bestaat uit eilanders en belanghebbenden, die daarmee inspraak krijgen in de dienstregeling van Doeksen.

“Sinds 2006 heeft EVT zich als pleitbezorger opgeworpen voor het belang van de eilanden en de eilandbewoners. Dat belang is voor de toekomst adequaat geborgd met dit schikkingsresultaat. En zodra de concessies in werking reden zal de vervoerder meer aandacht moeten besteden aan de consumentenbelangen: binnen de concessies zijn de eisen daarvoor veel hoger dan bij de openbare dienstcontracten”, zei staatssecretaris Mansveld er destijds over.

In december vorig jaar werden de twee adviesraden uiteindelijk officieel geïnstalleerd. Deze bestaan onder andere uit de volgende leden voor Terschelling: Jort Haan (Arriva), Karin Lodder (TOV), Roelan Schroor (VVV) en Melis de Vries (TCV). Voor Vlieland: Annie Beiboer (VVV), Eva Kip (VESV), Rob Kuiper (TCR Vlieland), Nicolette Schenkel (OVV) en Jan van der Veen (SRV).

De Leeuwarder Courant vroeg de leden nu, een jaar na het eindigen van de veerbootoorlog, of zij zich serieus genomen voelen. “Jazeker”, antwoordt directeur van camping Stortemelk op Vlieland Jan van der Veen op die vraag.

Rederij Doeksen is op dit moment druk bezig met de plannen voor 2016. De staatssecretaris moet de plannen uiteindelijk goedkeuren, maar niet voordat deze langs de Raden van Advies is geweest. “Ik realiseer me dat we eigenlijk heel veel doelgroepen hebben. Met eigen wensen. Daar moeten we op inspelen”, stelt Doeksen-directeur Paul Melles tegenover de Leeuwarder Courant.

“Ons advies is weliswaar niet bindend, maar Doeksen kan het niet zomaar in de wind slaan. We zijn geen uit de lucht gegrepen clubje”, zegt Roeland Schroor tegen de krant. Schroor is directeur van de VVV op Terschelling en wil graag nadenken over een ander vaarschema.

“Een boot die om 10 uur ’s ochtends uit Harlingen vertrekt, is handig voor mensen die in het Noorden wonen. Mensen uit de rest van het land halen die boot alleen als ze midden in de nacht hun bed uit komen”.

Recent werd er op Terschelling een inloopavond georganiseerd, waar eilanders konden meedenken over de toekomst van de veerdienst. Christa Oosterbaan van de PvdA op het eiland was teleurgesteld over de avond. “Daar kwamen maar weinig mensen opdagen. Jammer. Dan denk ik: kom op nou, jongens”, zegt ze tegen de krant.

De RvA’s zijn tot nu toe één keer samen gekomen. Op 21 april staat een tweede bijeenkomst op de agenda, dan presenteert Rederij Doeksen de plannen voor 2016.

-- Advertentie --