Duin helmgras Terschelling

Subsidies voor eilander projecten

Verschillende eilander projecten ontvangen een subsidie van het Iepenmienskipsfûns van de provincie Fryslân. In totaal gaat het om 11 projecten op de verschillende Friese Waddeneilanden.

Voorheen konden eilander projecten subsidie krijgen van ‘Plattelânsprojekten‘ van de provincie Fryslân, maar tegenwoordig heet dit Streekwerk Friese Waddeneilanden.

Streekwerk Waddeneilanden is een initiatief van de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Alle partijen werken via de streekagenda samen aan projecten. Dit kan zijn op het gebied van economie, toerisme en recreatie, leefbaarheid, voorzieningen en mobiliteit, duurzaamheid, de cultuurhistorie en het unieke landschap van de Waddeneilanden. Doel is de eilanden bruisend en toekomstbestendig te houden.

De eerste ronde eindige afgelopen week en in totaal zijn er 11 projecten die een subsidie krijgen uit het fonds. Een nieuwe inschrijfronde is op 4 mei van start gegaan. Inwoners van de eilanden kunnen tot 29 mei nieuwe initiatieven indienen. In totaal is er voor 2015 €2,5 miljoen subsidie beschikbaar.

Op Terschelling ontvangen de volgende projecten subsidie:

ProjectSubsidie
Op Terschelling wordt in navolging van de andere eilanden een eigen energiecoöperatie opgericht. Door het inrichten van deze organisatie wil de Terschellinger Energie Coöperatie (TEC) de inwoners oproepen lid te worden van de eigen Coöperatie. De TEC wil als platform voor duurzame energie fungeren.€9.950
Bij Staatsbosbeheer komt steeds vaker de vraag binnen naar een laatste rustplaats in de natuur. SBB gaat een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van het verstrooien van as, natuurbegraven of het bijzetten van een urn in de natuur.€7.764
Voor het opstarten van een netwerk van vrijwilligers die buurbewoners de helpende hand gaan bieden is een startsubsidie nodig. Nu voorzien kan worden in zorgdiensten als wassen en koken, kunnen mensen langer thuis blijven wonen.€5.000
Om ook in het hoofdseizoen voldoende boswachters te hebben op de natuurterreinen ontwikkelt Staatsbosbeheer een opleiding tot assistent boswachter. Deze opleiding wordt op Terschelling gegeven, maar zou ook op andere eilanden kunnen worden aangeboden.€27.395