West-Terschelling

Beslag op Dellewal blijft voorlopig

Het beslag door WestCord Hotels op de gronden aan de Dellewalbaai op Terschelling blijft voorlopig in stand. Dat laat de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal weten in de laatste nieuwsbrief.

In februari van dit jaar besloot de rechter dat het beslag op de grond afgewezen werd. Harry Westers, eigenaar van WestCord Hotels, dreigde met een schadeclaim tot wel €1 miljoen voor de gemeente Terschelling.

De gemeente en WestCord hebben een geschil over de grond. Volgens WestCord waren de hotelketen en de gemeente al in een vergevorderd stadium wat betreft de aankoop van de grond. Westers wil zijn Hotel Schylge daar graag uitbreiden.

Later kwam de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal kijken, die middels crowdfunding de gronden wil kopen en de natuur waar nodig herstellen en behouden. Daarop zette de gemeente de onderhandelingen met WestCord stil, vanwege ‘maatschappelijke onrust’.

Nu wordt duidelijk dat Westers tegen de beslissing van de rechter in beroep gaat. Die termijn waarop dit kon is eigenlijk al verstreken, maar zijn advocaten vroeg volgens de Leeuwarder Courant met succes uitstel aan. “Dat vonden mijn juristen de juiste weg”, stelt Westers in die krant.

Niet stilzitten

In de eerdergenoemde nieuwsbrief laat de Stichting weten niet stil te gaan zitten, nu er weer maandenlange procedures gaan volgen over de grond.

Eén van de acties is het milieujutten aan de baai. Op donderdag 7 mei, morgen, wil de Stichting vanaf 10 uur verzamelen bij het monument voor de zeevaartschool en onder het genot van koffie, thee en iets lekkers zwerfvuil in de omgeving opruimen.

Verder laat de stichting weten om tafel te zitten met verschillende partijen, zoals het Wetterskip, om de mogelijkheden te onderzoeken van het omtoveren van het bestaande kleidepot aan de baai naar een kwelder.

“Dat zou een eerste aanzet kunnen zijn voor de echte uitwerking van de Natuurboulevard. We kunnen namelijk ook vanaf de oostkant het integrale natuurplan vorm gaan geven zolang er onzekerheid blijft over het beslag. Daarover dienen we binnenkort een plan in bij de Provincie en hebben we ook met de gemeente gesproken”, aldus de stichting.

De Stichting Natuurherstel Baai Dellewal heeft inmiddels van de in totaal 8900m² grond 1800m² ‘verkocht’.