Konijn

Konijnenjacht Terschelling toch verboden

De konijnenjacht op Terschelling wordt toch verboden, heeft de Hoge Raad besloten. Dat weet Omrop Fryslân vanmorgen te melden.

Op het eiland speelt de konijnenkwestie sinds eind 2014. De Faunabescherming spande in oktober van dat jaar een rechtszaak aan om de jacht te stoppen.

Jagers op het eiland hebben een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken die gebruikt mag worden om konijnen te schieten als er sprake is van schade aan landbouwgrond.

Volgens Staatsbosbeheer brengen de konijnen op het eiland veel schade toe. “Naar schatting wonen er 50.000 tot 100.000 konijnen op Terschelling en dat mag een plaag genoemd worden. Ze graven onder fietspaden, maar ook onder weilanden en de dijken. Een gevaar voor de stabiliteit”, stelde boswachter Joris Blankena destijds.

Op Terschelling wonen geen vossen, één van de weinige natuurlijke vijanden van het konijn. Volgens Staatsbosbeheer is afschieten de enige manier om de populatie onder controle te houden.

In november 2014 besloot de rechtbank in het voordeel van Staatsbosbeheer en bleef het jagen op konijnen mogelijk. De Faunabescherming stapte naar de Hoge Raad.

Die heeft nu besloten dat er niet genoeg aantoonbare schade wordt aangericht door konijnen om de jachtvergunning te handhaven.

Volgens Omrop Fryslân is het nu aan de provincie om onderzoek te doen naar de daadwerkelijke schade die op het eiland veroorzaakt wordt door de dieren.