Categorieën
Algemeen

Werkzaamheden Griend gestart: een bezoek aan het vogeleiland

De herstelwerkzaamheden aan het vogeleiland Griend, in de Waddenzee tussen Harlingen en Terschelling, zijn begin deze week officieel van start gegaan. Vandaag kreeg de pers, waaronder Skylgenet, de mogelijkheid het eiland te bezoeken.

Vogelhut Griend Baken op Griend

Het is een vreemd gezicht, al zodra Griend in beeld komt: grote gele machines die het beeld bepalen op het eiland dat normaal niets anders dan rust uitstraalt. Normaal het thuis van duizenden vogels en hooguit twee of drie mensen, nu van baggeraar Boskalis.

Met twee grote gele dumpers, twee graafmachines een bulldozer en een shovel wordt er in opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat hard gewerkt aan maatregelen die het voortbestaan van het eiland moeten garanderen.

Bulldozer Griend Graafmachine Griend

In zo’n tweeënhalve week tijd krijgt Griend er zo’n veertien tot achttien hectare strand bij, bestaande uit ongeveer 250.000 kuub zand. Dit zand wordt gebaggerd uit de geulen op het Wad, waarna Boskalis het door een vier kilometer lange buis naar het eiland pompt. Dit gaat met zo’n 1000 kuub per uur, gemiddeld twintig uur per dag.

CSD Boskalis

Pijpleiding Griend

Dit nieuwe strand, de vooroever genoemd, moet Griend voldoende buffer geven om weer jaren de invloeden van de dynamische Waddenzee te kunnen doorstaan. Op de vooroever worden ook schelpenbanken aangelegd als extra versteviging.

Naast het aanbrengen van de vooroever, wordt er ook een deel van het eiland afgeplagd. De bestaande, ruige, begroeiing wordt hier verwijderd om ruimte te bieden aan de vogelsoorten die broeden in het zand. Naast het afplaggen wordt ook een deel van het gebied verlaagd, zodat het zeewater bij hogere waterstanden verder het eiland op kan spoelen. Dit is goed voor meer variatie in de begroeiing op Griend.

Afplagwerkzaamheden Griend Afgeplagde stukken Griend

Tijdens de werkzaamheden is Natuurmonumenten ook op het eiland om toezicht te houden en tegelijkertijd het welzijn van de dieren in de gaten te houden. Willem Miedema, projectleider Natuurmonumenten: “Mijn complimenten voor alle mannen van Boskalis. Ze tonen oprechte interesse in de bijzondere omgeving waarin ze nu werken en letten daarbij ook goed op de dieren”.

Zo werd er bijvoorbeeld een kolonie Schorzijdebijen gevonden midden in het gebied dat afgeplagd zou worden. Deze bijensoort komt in Nederland bijna niet voor en het gebied is dan ook direct gemarkeerd en wordt overgeslagen tijdens de werkzaamheden.

Naast gewerkt, wordt er momenteel ook onderzoek gedaan op Griend. Tot 2020 doen het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek naar de werking van de natuur op Griend en naar de invloed van de herstelwerkzaamheden op de vogels. Ook wordt er onderzocht wat Griend zo belangrijk maakt voor de drieteenstrandlopers.

De werkzaamheden begonnen voor Boskalis wat ongemakkelijk, toen twee machines in de Wadbodem wegzakten. Deze zijn inmiddels succesvol verwijderd. Het is de bedoeling dat alle werkzaamheden halverwege september alweer gereed zijn, mede doordat er dag en nacht gewerkt wordt. Zo heeft de natuur zo kort mogelijk last van de noodzakelijke werkzaamheden, is het idee.

Het project kost zo’n 2,5 tot 3 miljoen euro en wordt betaald door het Waddenfonds, Natuurmonumenten, Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.

Dumper met zwerm vogels Vogels Griend Vogels Griend strand

-- Advertentie --