Jachthaven (vanaf Brandaris)

Gemeente werkt aan masterplan havengebied

De gemeente Terschelling werkt aan een masterplan voor de toekomst van het havengebied op het eiland. Over een aantal ideeën is al discussie ontstaan.

Om de toekomst van het havengebied helder te krijgen is de gemeente gestart met het ontwikkelen van een masterplan. Hierin wordt gekeken stedenbouwkundige uitgangspunten, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, beeldkwaliteit, inrichting en beheer. Het is de bedoeling dit zoveel mogelijk in samenspraak met gebruikers en betrokkenen te doen.

Een aantal ideeën voor het gebied hebben al geleid tot onrust onder omwonenden. De Waddeneilanden hebben nog steeds voor ogen in 2020 zelfvoorzienend te zijn, maar initiatieven om dat ook echt te realiseren bleven tot nu toe vaak steken.

Zonnepanelen

Recentelijk kwam de gemeente in dat kader met het idee om het langparkeerterrein, aan de werkhaven nabij de jachthaven, te overdekken met 1860 zonnepanelen. In Assen is het parkeerterrein van het TT Circuit recentelijk op dergelijke wijze voorzien van 21.000 zonnepanelen.

Bewoners van de Burgemeester van Heusdenweg schrokken van deze plannen en zijn bang dat hun vrije uitzicht op de de Waddenzee komt te vervallen door de vier meter hoge constructie. De gemeente plande daarom een bijeenkomst met de omwonenden.

Volgens de Leeuwarder Courant gaven de bewoners bij die bijeenkomst aan dat de voorkeur uitgaat naar zonnepanelen boven de parkeerplaatsen van de strandovergangen of op de daken van bedrijfsgebouwen, zoals in 2015 werd voorgesteld.

De gemeente vindt de strandovergangen niet realistisch, omdat de kosten voor aansluiting op het stroomnetwerk daar te hoog zouden zijn. De bedrijfspanden op het industrieterrein zouden niet allemaal berekend zijn op zonnepanelen. Wel is de bewoners toegezegd dat er gekeken wordt naar andere opties.

Vrachtschepen

Een ander idee betreft de bouw van een nieuwe veerbrug voor vrachtschepen, in de werkhaven. De gemeente zou graag de passagiersstromen scheiden van de vrachtstromen, die nu allebei nog via het terrein bij de terminal gaan.

“Dit is wenselijk als Rederij Doeksen volgend jaar met twee nieuwe passagiersschepen gaat varen”, zei wethouder Hendrik van der Wielen daarover tegen de Leeuwarder Courant. “Daardoor zal de druk op de ene veerbrug regelmatig toenemen”. Ook kan de nieuwe brug dienen als reserve voor de passagiersdienst.

De nieuwe veerbrug moet komen op de plek waar het schip van Rederij Waddentransport, de Terschellinger Bank, haar vracht nu altijd al op de kade lost. Wel wil de gemeente een insteekhaven van 20 meter graven, zodat de recentelijk verlengde Noord Nederland van Rederij Doeksen de toegang tot de jachthaven niet verspert.

Rederij Doeksen is positief over het idee. “Nu dicteert de veerdienst het vrachtvervoer met de Noord Nederland, terwijl het zijn eigen dynamiek en logistiek heeft, die vaak afwijkt van de veerdienstregeling. Daar willen we graag vanaf. Straks dus ook geen stinkende containers meer tussen de auto’s van de eilander gasten. We realiseren ons terdege dat de gemeente moet worstelen met de beperkte ruimte en met de natuurwetgeving”, zei Paul Melles eerder al eens tegen de Leeuwarder Courant.

Guus Schweigmann, raadslid van Plaatselijk Belang Terschelling, uitte kritiek op het plan. Hij is bang dat het doorvaren tot achter in de haven zeker in de zomermaanden gevaarlijke situaties op zal leveren, in combinatie met de bruine vloot en plezierjachten op weg van en naar de jachthaven.

Rederij Doeksen ziet dat probleem niet. “We hebben de vaarsituatie met onze kapiteins beoordeeld en we krijgen de Noord Nederland onder alle weersomstandigheden veilig voor de kant. Als de dieper stekende Terschellinger Bank al jaren door de haven kan varen en dwars op de kade kan lossen, waarom wij dan niet?”, stelt directeur Paul Melles tegenover de LC.

Ook wethouder Van der Wielen denkt dat het mee zal vallen. Het is de bedoeling dat de huidige ligplaats van de Koegelwieck, tegenover de VVV, gaat verdwijnen. Hierdoor moet er aan de kade meer ruimte ontstaan voor de bruine vloot, die daardoor minder vaak een aantal rijen dik aan de steigers hoeven te liggen.

Volgende week donderdag, 20 april, organiseert de gemeente om 19:30 en om 20:45 uur opnieuw een presentatie waar de conceptplannen voor de haven ingekeken kunnen worden door belangstellenden.

Onderwerpen
 
-- Advertentie --