Noordsvaarder schepen

Staatsbosbeheer zet vogelwachters in op de Noordsvaarder

Staatsbosbeheer zet dit jaar vogelwachters in op de Noordsvaarder. Dat meldt Omrop Fryslân.

Op de Boschplaat wordt al jarenlang ieder broedseizoen gewerkt met vogelwachters, die toezicht houden op de broedgebieden. Vogels in die gebieden zijn kwetsbaar in de broedperiode. De gebieden zijn afgezet met waarschuwingsbordjes, maar mensen houden zich daar niet altijd aan.

Dit jaar gaat Staatsbosbeheer voor het eerst ook werken met vogelwachters op de Noordsvaarder. Die krijgen daar een vogelwachterspost en zullen elke dag aanwezig zullen zijn. In tegenstelling tot op de Boschplaat, zijn de vogelwachters ’s nachts niet aanwezig.

Het gebied is in trek bij bijzondere vogelsoorten als de Dwergstern, die graag op zandvlaktes broedt. Strandbroeders worden door deze eigenschap helaas ook erg gemakkelijk van hun nest gejaagd door passerende mensen en honden. Vorig jaar plaatste Staatsbosbeheer informatie- en waarschuwingsborden op de Noordsvaarder. Dat leek effect te hebben, want voor het eerst in jaren werden er broedende Dwergsterns aangetroffen.

Toch wil de natuurorganisatie de broedende dieren nog beter beschermen, door dit jaar ook vogelwachters in te zetten. De wachters zijn er ook om voorlichting te geven aan passanten die dat interessant vinden.