Categorieën
Algemeen

Grote oefening oliebestrijding Waddenzee aangekondigd

Op 4, 5 en 6 september aanstaande zal een grootschalige oefening oliebestrijding gehouden worden op delen van de Noordzee en Waddenzee.

Het is volgens Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor oliebestrijding in het gebied, de eerste keer dat er op zulke grote schaal geoefend zal worden met het opruimen van olievervuiling.

De oefening zal beginnen op de Noordzee, waar het risico op olielekkage door de aanwezigheid van boorplatforms en veel scheepvaart redelijk hoog is. “Bij een echt incident wordt zo veel mogelijk olie geruimd op de Noordzee en in de zeegaten. In de praktijk is hiermee al het merendeel van de olie geruimd, om zo te voorkomen dat olie de Waddenzee in komt”, aldus Rijkswaterstaat. Op de Noordzee zal de rijksdienst oefenen met zowel olieschermen als schepen voorzien van grote veegarmen.

Het tweede deel van de oefening zal zich afspelen op en rond Schiermonnikoog, waar het opruimen van olieresten in ondiepe wateren en op zandplaten geoefend zal worden. Daarnaast wordt er ook een grote groep vrijwilligers ingezet om het strand van Schiermonnikoog olievrij te maken. Dat is volgens Rijkswaterstaat nog nooit eerder geoefend.

“Vanwege de ecologische kwetsbaarheid van de Waddenzee wordt in dit deel van de oefening, net als bij een echt incident, door Rijkswaterstaat nauw samengewerkt met natuur- en gebiedsbeheerders, gemeente, veiligheidsregio, lokale aannemers, vrijwilligers en Defensie om zo de effecten van een verontreiniging te beperken”, voegt de rijksdienst daaraan toe.

Behalve Rijkswaterstaat zullen ook de Waddenvereniging, Veiligheidsregio Fryslân, Defensie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Schiermonnikoog, Stichting Vrienden Rottums, de Waddenunit van het Ministerie van Economische Zaken en meer dan 100 vrijwilligers meedoen aan de oefening ‘Olie Alert Waddenzee’.

Tijdens de oefening zal er uiteraard geen gebruik gemaakt worden van echte olie, maar van ander materiaal dat geen schade aanbrengt aan de natuur.

-- Advertentie --