Categorieën
Algemeen

Rapport: Waddenzee kan nog deze eeuw verdrinken

Er bestaat een grote kans dat de Waddenzee nog deze eeuw kan verdrinken, zelfs als het klimaatakkoord van Parijs volledig wordt nageleefd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van de Waddenvereniging.

De Waddenvereniging liet onderzoek doen naar de risico’s op verdrinking van het Waddengebied. Onder andere NIOZ, de TU Delft en de Universiteit Utrecht werkten mee aan het rapport. De combinatie van wereldwijze zeespiegelstijging en bodemdaling door zout- en gaswinning vormen mogelijk een groter risico dan tot nu toe gedacht werd.

Uit het rapport, onder dit bericht bijgevoegd, blijkt dat onderzoekers met name een versnelling van de zeespiegelstijging vrezen. De sedimentaanvoer zou een dergelijke versnelling niet kunnen bijhouden, waardoor zandplaten die momenteel nog droogvallen tegen die tijd onder water zullen verdwijnen. De bodemdaling die optreedt door delfstofwinning onder het gebied versnelt dit effect alleen maar.

“In de recente geologische geschiedenis bleek de Nederlandse kust dankzij natuurlijke sedimentatie een grote absolute zeespiegelstijging aan te kunnen, maar wanneer de snelheid van die zeespiegelstijging hoger was dan circa 15 centimeter per eeuw trad er transgressie op – dat wil zeggen dat het geheel van de kustlijn, Waddenzee en eilanden landinwaarts zou willen bewegen”, stellen de onderzoekers in het rapport.

Door bewoning van de Waddeneilanden en het aanbrengen van dijken rond de Nederlandse kust, kan het Waddengebied zich tegenwoordig niet verder landinwaarts bewegen. “Al bij een relatief geringe zeespiegelstijging dreigt hierdoor verdrinking”, stellen de onderzoekers.

Het rapport wijst er verder op dat de onderzoeken die momenteel dienen als basis voor het verlenen van vergunningen voor gas- en zoutwinning onvoldoende zijn. “Rapportages die gekoppeld zijn aan vergunningsaanvragen voor deze delfstoffenwinning bevatten wetenschappelijke tekortkomingen, zoals primtieve methodiek, een sterk vertekenende focus op de zeer korte termijn, en ernstige onderschatting van mogelijke 21ste-eeuwse zeespiegelstijging”.

Het Wereld Natuurfonds (WNF) kwam vorig jaar met een rapport waarin het ook al zorgen uitte over de toekomst van het Waddengebied.

-- Advertentie --