Wandelen Noordsvaarder Terschelling

Staatsbosbeheer komt met ‘Echt Terschelling’

Vandaag heeft Staatsbosbeheer op Terschelling een nieuw initiatief gelanceerd onder de noemer ‘Echt Terschelling’. Het is de bedoeling dat eilanders en toeristen meer betrokken raken bij beslissingen die de natuurbeheerder neemt.

Samen met Rijkswaterstaat werkt Staatsbosbeheer aan een nieuw beheerplan voor de natuur op Terschelling. In 2002 werd het vorige Beheerplan Rijksgronden opgesteld, dat afliep in 2013. Vorig jaar werd die periode geëvalueerd.

Met ‘Echt Terschelling’ wil Staatsbosbeheer zowel eilanders als toeristen meer inspraak geven op het gebied van recreatie, cultuurhistorie en natuurbeheer op Terschelling. Dit zal gebeuren middels enquêtes, excursies, klankbordgroepen, een website en een Facebookpagina.

Vanaf vandaag is ook de website online en kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor maandelijkse enquêtes. Ook de resultaten van deze enquêtes worden op de website gepubliceerd.

“Mijn collega’s en ik geven met deze enquêtes deelnemers inzicht in het hoe en waarom van werkzaamheden en krijgen tegelijk informatie terug over wat mensen willen. Wanneer blijkt dat de meerderheid antwoord A wil, houden wij ons hieraan. De meerderheid van stemmen geldt dan”, stelt boswachter Joeri Lamers.

“Een logische vraag kan namelijk zijn of we het natuurbeheer dan uit handen geven, maar dat is niet het geval. De basis van het beheer is namelijk vastgelegd in bijvoorbeeld Natura 2000 en flora- en faunawetgeving. Wij zien echter ruimte om het samen te hebben over de precieze invulling. We geven daarbij helder aan waar wel en waar niet discussie over mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de begrazing van de duinen; de oppervlakte hiervan is vastgelegd door Natura 2000 en het te behalen resultaat ook. We zouden het echter wel kunnen hebben over de manier waarop we dat resultaat gaan behalen”, besluit Lamers.

Echt Terschelling