Paard

Staatsbosbeheer onderzoekt of ruiters in de winter op wandelpaden mogen

Staatsbosbeheer op Terschelling gaat onderzoeken of het mogelijk is om ruiters in de wintermaanden toegang te geven tot wandelpaden in de eilander bossen.

Uit een enquête van ‘Echt Terschelling’ blijkt dat een meerderheid van de mensen voor een proef met dat principe is. ‘Echt Terschelling‘ is een panel voor eilanders en niet-eilanders, die vragen over recreatie, natuur en cultuur krijgen voorgeschoteld van Staatsbosbeheer en sinds kort de Provincie Fryslân.

In de meest recente enquête vroeg Staatsbosbeheer zich af of het een goed idee was om ruiters in de wintermaanden toestemming te geven wandelpaden te gebruiken. Het gaat dan om de wandelpaden in de bossen van West, Formerum en Hoorn.

Volgens Staatsbosbeheer deed een recordaantal mensen dit keer mee aan de enquête, namelijk 713 (70%). Een meerderheid van de mensen staat positief tegenover het uitvoeren van een proef. Eilanders zijn wel kritischer over het plan dan niet-eilanders.

Resultaten ruiters Echt Terschelling
Resultaten ‘Echt Terschelling’.

Wel zijn er nog twijfels, bijvoorbeeld over de hoeveelheid paardenpoep op wandelpaden, de confrontaties tussen (loslopende) honden en paarden en schade die de paardenhoeven toe kunnen brengen aan de paden.

Staatsbosbeheer wil de komende tijd de twijfels bespreken met de ruiters op het eiland om te kijken of een proef in de komende winter haalbaar is. Daarvoor is nog wel toestemming van de gemeente Terschelling nodig, want de APV verplicht ruiters nu nog op de daarvoor bestemde paden te rijden.

Nieuwsheader: VVV Terschelling / Rose Photography