Dossier 'Ingezonden stukken'

Onderstaand vind je de nieuwsberichten die gelabeld zijn met de tag 'Ingezonden stukken'. Een overzicht van alle nieuwsberichten kun je vinden op de homepagina.

Ingezonden: Technische uitleg gaswinning op Terschelling

Tulip Oil heeft een volgende stap gezet met de indiening van het Terschelling-Noord Field Development Plan. Dit plan geeft duidelijk aan dat ze de intentie hebben om echt op Terschelling zelf te willen gaan boren en het gas hier ter plaatse willen gaan behandelen. Er is alle reden tot zorg. In De Terschellinger van 26 […]

Ingezonden: Jutters of rovers boven Terschelling?

Terschelling is in rep en roer. Het borrelt en bruist. Diep van binnen, voel je, ik moet naar strand. En je gaat. Jutterskoorts. De tamtam doet zijn werk. Eilanders doen wat ze altijd al hebben gedaan: jutten. De spullen zijn van iemand anders, maar worden vaak niet opgeëist. De jutters ontdoen het strand van de […]

Ingezonden: Malversaties gaan gewoon door op Terschelling

Plaatselijk Belang Terschelling is boos op burgemeester Bats, het college en de coalitiepartijen, omdat er helemaal geen schoon schip wordt gemaakt. Was het maar waar. In tegendeel zelfs, omdat zij onder de mom van z.g. democratisch besluit het dossier klokkenluider heeft afgesloten (klokkenluider is met zwijggeld vertrokken van het eiland), begraven (geen discussie meer mogelijk) […]

Ingezonden: Feitenrelaas

Mijn afsluitende reactie inzake het klokkenluidersdossier Burgemeester Bats grijpt in de laatste raadsvergadering van zijn ambtsperiode op Terschelling de gelegenheid om zichzelf vrij te pleiten van iedere kritiek op, naar zijn eigen zeggen, weinig empathische bestuurswijze gedurende zijn ruim anderhalf jaar durende waarnemend burgemeesterschap. Met name in het klokkenluidersdossier zou hij correct en standvastig hebben […]

Ingezonden: Stille nacht, zwijgende nacht

Het Klokkenluiderdossier over vermeende financiële onrechtmatigheden bij de gemeente Terschelling leidde sinds augustus van dit jaar volgens mijn informatie tot 8 vergaderingen, die onder de geheimhoudingsplicht vielen. Nooit eerder vertoond! Hoe kon het zover komen dat een democratisch bestuurde gemeente belandt in een Oostblok-achtige sfeer van geheimhouding en intimidatie? Op het moment dat de in […]

Ingezonden: de klokkenluider

Dinsdagavond tijdens de commissievergadering heb ik in een pleidooi geprobeerd te verklaren, dat het college van B&W zwart op wit de raad heeft voorgelogen. De voorzitter ontnam mij echter het woord en de raad stemde hiermee in. Ook mijn fractiegenoten, in totale verwarring gebracht door de uitspraak van de voorzitter, gingen hiermee akkoord. (Noot redactie: […]