Dossier 'Staatsbosbeheer'

Onderstaand vind je de nieuwsberichten die gelabeld zijn met de tag 'Staatsbosbeheer'. Een overzicht van alle nieuwsberichten kun je vinden op de homepagina.

Ruitervereniging en Staatsbosbeheer werken samen

De Terschellinger Ruitervereniging gaat aankomend seizoen wekelijks de prullenbakken in de natuur aan de Oostzijde van Terschelling legen. Dat laat Staatsbosbeheer weten vandaag. De natuurbeheerder geeft daarvoor een vergoeding, die in de kas van de vereniging terecht komt. “Voor Staatsbosbeheer is het een mooie samenwerking, omdat ze steeds minder mensen in dienst heeft en op […]

Circustent zorgt voor onrust

Een circustent in de polder nabij Hee zorgt voor onrust op Terschelling. Raadsleden Wietse van Deelen en Gossen Bos hebben om opheldering gevraagd bij B&W. Dat schrijft de Leeuwarder Courant vandaag. In de weilanden achter Camping De Kooi in Hee staat sinds vorige week een enorme circustent en enkele kleinere tenten. Het Circus is onderdeel […]

Plastic afval bereikt de Wadden

Voor het eerst zijn er op de Waddeneilanden grote hoeveelheden plastic uit zee aangespoeld. Het gaat om microplastics, bekend als de ‘plasticsoep‘ uit de oceanen. Op de stranden van Texel, Vlieland, Rottumerplaat en Simonszand zijn grote hoeveelheden plastic scherven en korrels gevonden. Op Terschelling is vooralsnog geen melding gedaan. Het is voor het eerst dat […]

Hinder op de Boschplaat

Fietser moeten de komende tijd rekening houden met hinder op de Boschplaat. Staatsbosbeheer pleegt onderhoud aan de fietspaden in het natuurgebied. De schelpenlaag op de fietspaden is nodig toe aan vernieuwing. Staatsbosbeheer zal daarom in de komende week één voor één de fietspaden in het gebied afsluiten en voorzien van een nieuwe laag schelpen. Het […]

Gemeente koopt grond voor campus van SBB

De gemeente Terschelling heeft de grond op West-Terschelling, waar de nieuwe zeevaartschoolcampus en enkele woningen gebouwd gaan worden, gekocht van Staatsbosbeheer. Nadat in februari 2013 op hoofdlijnen overeenstemming was bereikt over de grondverkoop heeft op 2 april overdracht van de ca. 4 hectare grond met daarop dennenbos plaatsgevonden. Beide partijen gaan samen een plan opstellen […]

Terschellinger duinen paal 15-20 sterk genoeg

Na de storm begin december 2013, heeft de Terschellinger gemeenteraad in januari zijn bezorgdheid geuit over de toestand van het duingebied tussen paal 15 en paal 20. Staatsbosbeheer, Vitens en Rijkswaterstaat hebben op verzoek van het College van B&W gezamenlijk een analyse van het gebied uitgevoerd. De belangrijkste conclusie uit deze analyse is dat de […]