Categorieën
Algemeen

Dellewal en Campus blijven lastig

Dat de Dellewalbaai en de Zeevaartschoolcampus, naast het B&Y-terrein, hoofdpijndossiers voor de gemeente Terschelling zijn is bekend. Uit de jaarrekening van 2014 blijkt dat opnieuw.

De gemeente Terschelling kocht de grond aan de Dellewalbaai twaalf jaar geleden. Sindsdien ligt het terrein braak, maar plannen zijn er wel. Zo wil ondernemer Harry Westers zijn Hotel Schylge graag uitbreiden. De Stichting Natuurherstel Baai Dellewal wil de grond graag kopen middels crowdfunding en behouden voor de natuur.

De zeevaartschoolcampus om de hoek verkocht de gemeente drie jaar geleden aan woningbouwcorporatie De Veste. Die zou een nieuwe campus bouwen in het bos tegenover de zeevaartschool, maar ook dat gaat moeizaam. Onderdeel van de deal is dat de gemeente de grond aan de baai voor dezelfde prijs weer terugkoopt van De Veste als de campus verplaatst is. De gemeente zal de grond daarna opnieuw moeten verkopen.

“Curatele dreigt voor Terschelling”, kopt de Leeuwarder Courant vandaag op basis van de nieuwe jaarrekening 2014 van de gemeente. Die werd onder de streep afgesloten met een positieve €100.000 trouwens.

Maar, in de jaarrekening van 2014 is ook een waarschuwing opgenomen: de gemeente zal de gronden aan de Dellewalbaai en onder de huidige Zeevaartschoolcampus moeten verkopen voor de huidige boekwaarde (2,3 en 2,8 miljoen euro). Indien de twee minder geld opbrengen, kan de gemeente mogelijk onder curatele van de provincie Fryslân komen.

Overigens stelt directeur/gemeentesecretaris Hetty de Jong in de Leeuwarder Courant dat de nieuwe jaarrekening geen commotie zal opleveren. Die van 2013 is onderwerp van een uitgebreid klokkenluidersdossier.

“Door de ambtenaren van de afdeling financiën is hier met volle tevredenheid gewerkt”, zegt De Jong tegen de krant. Wel zijn de kosten voor extern personeel in verhouding weer erg hoog. Dat komt omdat de gemeente inzet op een kleine vaste organisatie en veel inhuur.

-- Advertentie --