Categorieën
Algemeen

Hoop op heropening Schuitengat nog niet vervlogen

Het is nog steeds mogelijk dat het Schuitengat, de oude vaargeul naar Terschelling, toch weer een keer open gaat voor de scheepvaart. Het natuurlijke uitdiepproces lijkt nog steeds aan de gang te zijn.

Zo’n twintig jaar geleden moest Rijkswaterstaat, beheerder van de vaargeulen op de Waddenzee, het Schuitengat sluiten. De geul, parallel aan de Noordsvaarder, werd te ondiep. Sindsdien wordt de Slenk gebruikt als geul naar het eiland.

Maar zowel eilanders als zeevarenden hebben altijd hoop gehouden op een heropening van het Schuitengat. Die kans lijkt steeds groter te worden, nu de zandbank in de geul kleiner en kleiner blijft worden.

In 2013, toen het natuurlijke uitdiepproces net aan de gang was, begonnen Terschellinger ondernemers uit protest al met de hand een nieuwe geul te graven. Rijkswaterstaat zag het toen nog niet zitten, er moest nog teveel gebaggerd worden.

Adviseur morfologie en kustveiligheid bij Rijkswaterstaat, Ernst Lofvers, is vandaag in de Leeuwarder Courant toch voorzichtig positief over de toekomst van de geul. Rijkswaterstaat voert de laatste tijd extra metingen uit in het Schuitengat.

De zandbank die het Schuitengat in de jaren 90 afsloot, wordt langzaamaan steeds dieper. Volgens de Leeuwarder Courant zijn er al twee kleine geultjes zichtbaar in de bank.

Rijkswaterstaat neemt volgens de krant momenteel in overweging om de natuur een handje te helpen en een baggerschip naar het Schuitengat te sturen. De rijksdienst wil echter eerst onderzoeken wat de invloed daarvan op de omliggende geulen zal zijn.

“Het neemt tijd. Er is een kans dat de ontwikkeling stopt. In dat geval blijft de Slenk de hoofdroute. Maar hopelijk trekt de natuur het Schuitengat verder open en kan de veerdienst weer de oude route varen”, stelt Lofvers in de krant.

Korter

Het is een lang gekoesterde wens van velen dat het Schuitengat weer open gaat. Niet alleen hebben veel eilanders een historische band met de geul, het openen van de geul scheelt ook veel tijd en geld.

De vaartijd van de sneldienst van Terschelling naar Vlieland zou bijna halveren als het Schuitengat weer bevaarbaar zou worden, de gewone veer naar Harlingen zou ongeveer een kwartier sneller zijn. Dat bespaart op jaarbasis flink wat brandstof en daarmee uitstoot in het gebied.

Daarnaast wordt de Slenk, de huidige vaargeul, vrijwel dagelijks gebaggerd om deze bevaarbaar te houden. Ook dat is kostbaar.

Zeekaart Terschelling

-- Advertentie --