Categorieën
Algemeen

Schuitengat krijgt weer volwaardige betonning

Het Schuitengat, de vaarroute langs de Noordsvaarder richting de Vliestroom, krijgt van Rijkswaterstaat binnenkort een belangrijke upgrade: de groene en rode betonning komt terug.

Vele eilanders en zeelieden hopen al jaren op de heropening van het Schuitengat, de kortste en snelste route naar zee en naar Harlingen. Rijkswaterstaat werd zo’n 20 jaar geleden gedwongen de route te sluiten, omdat deze te ondiep werd. Sindsdien is de Slenk in gebruik als hoofdvaarroute.

Maar de laatste jaren gloort er hoop: één van de grootste zandbanken in het Schuitengat lijkt op natuurlijke wijze weer te verdwijnen. Rijkswaterstaat durfde het tot nu toe echter nog niet aan het Schuitengat definitief te heropenen.

Medio mei wordt er echter toch een belangrijke stap genomen in dit proces. Rijkswaterstaat zal dan de gele betonning, die het Schuitengat aanmerkt als bijzondere vaarweg, vervangen door de bekende rode en groene. “Uit metingen blijkt dat de geul zich langzaam heeft verdiept en momenteel 2,7 meter beneden NAP is. Door deze verbeterde bevaarbaarheid heeft Rijkswaterstaat besloten om de geul als normaal vaarwater aan te merken”, aldus de rijksdienst.

De vaarwegbeheerder benadrukt dat het nog altijd niet zeker is dat het Schuitendiep definitief terugkomt als bijvoorbeeld hoofdroute voor de veerboten. In dat geval wordt de geul namelijk ook met baggeren op diepte gehouden, dat zal nu niet gebeuren. Zodra de diepte weer afneemt, komt de gele betonning weer terug. Voor het aankomende vaarseizoen worden geen problemen verwacht.

“Alle beroeps- en recreatievaart kan op eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van de route. De vaargeul maakt echter geen onderdeel uit van de snelvaarroutes op de Waddenzee. Er geldt een maximum snelheid van 20 km/u. Vaarweggebruikers dienen altijd goed voorbereid en geïnformeerd op reis te gaan”.

-- Advertentie --