Categorieën
Algemeen

RAV Fryslân en ANWB tekenen contract Waddenheli

Op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag hebben de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân en ANWB Medical Air Assistance vandaag het contract voor de Waddenheli getekend.

Na twee jaar komt daarmee een einde aan de onzekerheid rond het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden. Defensie liet in 2014 weten te gaan stoppen met dat vervoer, dat tot dan met de gele SAR-heli’s werd uitgevoerd. Die moesten met pensioen.

De eerste aanbesteding, waarmee gezocht werd naar een private partij om het vervoer over te nemen, mislukte in 2015 na een aantal rechtszaken. Hierna werd een tweede aanbesteding gestart, waarover ook nog een zaak liep.

Vandaag is het contract met ANWB Medical Air Assistance definitief getekend. Die partij verzorgd ook al enkele jaren de traumahelikopters in Nederland.

Het toestel dat door de ANWB geselecteerd is om als patiëntenhelikopter te fungeren voor de Wadden is een Airbus H145. Deze zal gestationeerd worden op vliegbasis Leeuwarden, vanwaar Defensie voorheen ook het vervoer deed. Daarnaast is er een reserveheli gereserveerd voor noodgevallen.

Het contract met de ANWB is vijf jaar geldig. Het is nog niet precies duidelijk vanaf wanneer de nieuwe heli inzetbaar is. Tot die tijd blijft de Kustwacht nog vliegen vanaf Den Helder.

Foto: Ondertekening contract. V.l.n.r.: Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB, Sietze Kijlstra en Tjerk Hiddes, bestuurders RAV Fryslân.

-- Advertentie --